Alıcı Razılaşması

 

 

ƏSAS ANLAYIŞLAR

 

ALICI RAZILAŞMASI (RAZILAŞMA) – bu sənəddə onlayn alış ilə bağlı aşağıda əks olunan bütün şərtlər;

 

ALICI – COMFORTHOME.AZın verdiyi texniki imkanlar vasitəsi ilə və elektron ödəniş edərək SAYTda qeyd olunmuş mahsul və xidmətləri sifariş edən/alan, həmçinin bu “Alıcı razılaŞması”nın şərtləri ilə razılaşan fiziki və ya hüquqi şəxs;

 

SATICI – SAYTda öz məhsullarını/xidmətlərini onlayn qaydada satan və satış, çatdırılma və quraşdırılma şərtlərini özü müəyyən edən fiziki və ya hüquqi şəxs;

SATICI satış məqsədilə özünə aid İNTERNET MAĞAZAda (“www.comforthome.az”) mahsul və xidmətlərini təqdim edən Fiziki Şəxs ("ABDULLAYEV VÜQAR KAMAL OĞLU", VÖEN: 1304740892 );

 

SAYT – mahsul və xidmətlərin onlayın alış-veriş məkanı olan, ("ABDULLAYEV VÜQAR KAMAL OĞLU"na) məxsusus “www.comforthome.az” internet səhifəsi;

 

MAHSUL(LAR)/XİDMƏT(LƏR) – SAYTDA yerləşdirilmiş hər hansı məhsullar, xidmətlər, mexanizmlər, materiallar, əşyalar və digər material və əmtəələr (o cümlədən onların quraşdırılması və ya istənilən hissəsi);

 

SİFARİŞ – Alıcının müəyyən etdiyi ünvana çatdırılması məqsədilə SAYTdan mahsul/xidmət alınması məqsədilə SAYTda mövcud olan müvafiq formanın doldurularaq SATICIya elektron formada göndərilməsi.

 

 XÜSUSİ ŞƏRTLƏR

 

 1. Razılaşmanın predmetini ALICI tərəfindən şəxsi və digər məqsədər üçün SAYTDA əks olunan məhsulların/xidmətlərin alınmasını təşkil edir. Bu Razılaşma Şərtləri SAYTDA cari vaxtda satışda olan bütün mahsul və xidmətlərə şamil olunur.

 

2. SATICI öz məhsullarını/xidmətlərini sayt vasitəsilə onlayn qaydasında satılmasını təmin edir.

 

3. SAYTDAN mahsul sifariş edən ALICI bu RAZILAŞMAnın şərtləri ilə tam razılaşdığını bəyan edir.

 

4. SAYTDA satılan məhsullar/xidmətlər, həmçinin satış şərtləri Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan Mülki Məcəlləsinin 408-ci maddəsinə əsasən ümumi oferta hesab olunur.

 

5. SATICI alış həyata keçirilənədək alış şərtlərini heç kimə xəbərdarlıq etmədən dəyişdirə bilər.

 

6. Alış o vaxt baş tutmuş sayılır ki, ALICI mahsulun/xidmətin dəyərini kassa çeki və ya alqı-satqını təsdiq edən digər sənəd qarşılığında hər hansı formada (onlayn/nağd) ödəmiş olsun.

 

7. SAYTDA olan sifariş formasını doldurmaqla ALICI özünə aid əlaqə vasitələri barədə məlumatların SAYT tərəfindən istifadəsinə etiraz etmir. Bura gələcəkdə ALICIya müxtəlif endirim kompaniyaları, digər əlaqəli məlumatların göndərilməsi aiddir.

 

8. Sifariş ALICI ilə SATICI arasında bağlanılmış müqavilə hesab olunur.

 

9. SATICIYA məxsus“www.comforthome.az” səhifəsində texniki-profilaktik işlərin aparıldığı günlərdən, aşağıda qeyd olunan və fors-major hallardan başqa, ALICI günün, ayın, ilin instənilən vaxtı SAYTın xidmətlərindən istifadə edə bilər. SATICInın iradəsindən kənar səbəblərdən dolayı SAYTın fəaliyyətinin istənilən müddətdə dayanması, habelə SATICInın bu Razılaşmadan irəli gələn öhdəliklərinin icrasının qeyri-mümkünlüyü səbəbindən ALICIya zərər dəyərsə, bu halda SATICI hər hansı məsuliyyət daşımır.

 

10. SAYTDA satış üçün nəzərdə tutulmuş məhsulların şəkilləri illüstrativ təyinatlı olmaqla alınmış mahsulla 100% eyni olmaya bilər. Məlumatlarda əhəmiyyətli çatışmamazlıq olduğu təqdirdə, ALICI SAYTA yazılı müraciət ünvanlaya bilər.

 

11. SAYTDA görsənməsinə baxmayaraq əgər sifarişi verilmiş mahsul anbarda yoxdursa, SAYTın meceri bu barədə ən qısa vaxt ərzində ALICIya xəbər verməklə sifarişi ləğv edir. Sifarişin ləğvi nəticəsində ALICInın ödədiyi məbləğ geri qaytarılır.

 

12. ALICI tərəfindən yanlış məlumat və ölçülər verilməsi nəticəsində sifarişin icra edilməməsinə görə SATICI məsuliyyət daşımır.

 

13. Sifariş verildikdən sonra ALICInın ünvanının məsafəsindən asılı olaraq sifarişin çatıdırılma və quraşdırılma tarixi, vaxtı və digər şərtləri barədə ALICIya məlumat verir.

 

14. Əgər buna obyektiv səbəb varsa, məhsulların/xidmətlərin çatdırılma vaxtı/tarixi SATICI tərəfindən birtərəfli qaydada dəyişdirilə bilər.

 

15. Çatdırılma və ya digər problemlər ilə bağlı ALICI SAYTın administrasiyasına öz şikaytlərini elektron qaydada təqdim edə bilər.

 

16. Məhsullar/xidmətlərin çatdırılması yalnız Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədləri ilə məhdudlaşır. Digər hallarda Alıcı SAYTA elektron məktub şəklində müraciət göndərməlidir.

 

17. Digər istək qeyd edilməyibsə sifariş şəxsən alıcıya və/və ya qeyd etdiyi ünvanda olan istənilən 3-cü əxsə təhvil verilir.

 

18. Göndərilmiş mahsulu qəbul edən ALICI (və ya 3-cü şəxs) mahsulun quraşdırılmasından sonra mütəxəssislərimizdən qəbul edərkən yerində mahsula baxış keçirməlidir. Baxış keçirdikdən sonra ALICI (və ya 3-cü şəxs) mahsulun çatıdılmasını təsdiq edən sənədi imzalayır və bununla mahsula dair hər hansı iddia olmadığını bəyan edir.

 

19. Müvafiq təhvil-təslim aktı qarşılıqlı imzalandıqdan sonra mahsula dəymiş zərərə görə ALICI məsuliyyət daşıyır.

 

20. ALICIya təqdim olunan məhsulların üzərində qanunvericiliklə müəyyən olunmuş bütün texniki və s. zəruri sənədlər verilir.

 

21. SAYTda satılan məhsulların qiyməti vergilər daxil olmaqla Azərbaycan manatı ilə göstərilir.

 

22. Əgər SAYTda mahsulun qiyməti səhv göstərilibsə, SATICI sifarişin edilməsindən asılı olmayaraq mahsulı geri götürüb ödənişi ALICIya qaytarır.

 

23. SAYTda mahsulun qiyməti SATICI tərəfindən birtərəfli qaydada dəyişdirilə bilər.

 

24. Bank kartı vasitəsilə onlayn ödəniş edilərkən bank xidməti göstərən şirkət əməliyyatın dələduzluq və digər qeyri-qanuni məqsədlərlə həyata keçirildiyini müəyyən edərsə, ödənişi ləğv edə bilər. Bu cür hallardan yaranan mübahisələrə görə SATICI məsuliyyət daşımır.

 

25. SATICI birtərəfli qaydada öz məhsullarına endirim tətbiq edə bilər.

 

26. SAYT aşağıdakı mülahizyə əsasən ALICInın sifarişini ləğv edə bilər:

 

- Əgər ALICI 2 dəfə ard-arda hər hansı mahsulu almaqdan əsassız surətdə imtina edirsə;

- Əgər ALICI tərəfindən qeyri-qanuni əməliyyatların həyata keçirilməsinə şübhə varsa, habelə qeyri-etik davranış nümayiş elətdirirsə.

 

Qeyd olunan hərəkətlər istehlakçılara münasibətdə ayrı-seçkilik kimi deyil, SATICInın maddi itkisinin qarşısının alınması kimi başa düşülməlidir.

 

27. Məhsulların geri qaytarılması şərtləri “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” qanunla tənzimlənir. Əgər SATICInın təqsiri səbəbindən olmayan hallarda mahsul qaytarılırsa, qaytarılma ilə bağlı xərclər ALICIdan tutulur.

 

28. Xüsusi sifarişnən hazırlanan məhsullar, kranşteyn, mexanizm zəncirləri, mühərrik, pult karniz kimi məhsullar səbəbsiz geri qaytarıla bilməz.

 

29. Mahsulun təyinatına uyğun olmayan formada istifadə nəticəsində ALICIya vurulmuş zərərə görə SATICI məsuliyyət daşımır.

 

30. Mahsulun tamlığı, keyfiyyəti, çatdırılması, quraşdırılması və s. göstəricilərə görə SATICI ALICI qarşısında məsuliyyət daşıyır. ALICI bu cür iddiaları SATICIya qarşı irəli sürə bilər.

 

31. SAYTdan istifadə nəticəsində fərdi məlumatlardan istifadə üzrə münasibətlər “Fərdi məlumatlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə tənzimlənir.

 

32. SATICIın ofisi əmək qanunverciliyinin tələblərinə müvafiq olaraq iş saatlarında fəaliyyət göstərir.

 

33. Məhsullara/xidmətlərə dair zəmanət müddəti mahsulun istehsalçısı tərəfindən müəyyən olunur.

 

34. Bu Razılaşmadan irəli gələn və ya onunla, o cümlədən onun təfsiri, icrası, xitamı və etibarsızlığı ilə bağlı yaranan bütün mübahisələr və ya iddialar, ilk növbədə tərəflər arasında vicdanla və dostcasına danışıqlar yolu ilə həll edilir. Əgər bu cür mübahisə 5 iş günü ərzində Tərəflər arasında həll edilməzsə, bu halda həmin mübahisə Azərbaycan Respublikasının müvafiq məhkəmələri tərəfindən həll edilir.

 

35. SATICIya qarşı iddialar SAYTdakı əlaqə vasitələri ilə oluna bilər. Müraciətlərə ən qısa vaxt ərzində baxılır.

 


Güvənli Alışveriş

Sürətli Çatdırılma

Özəl Fürsətlər

Bol Bol Taksit

Keyfiyyətli Məhsul